Odinkören är en blandad amatörkör med höga ambitioner såväl sceniskt som musikaliskt. Vi har en mycket bred repertoar och har gjort allt från krogshower till klassiska konserter.

Vår styrka ligger i bredden av vår repertoar, våra medlemmars klang och vår vilja att förnya och höja nivån på kören. Sedan många år har vi förmånen att ledas av vår fantastiska dirigent Leana Salu, som plockar fram det bästa av klanger ur oss. Vi är en kör som har gynnats av många vackra röster att förgylla våra konserter med.

På grund av coronapandemin gör vi under hösten ett uppehåll i våra repetitioner. Men vi hoppas självklart att omständigheterna förbättras inom kort så att vi till våren kan sätta igång och sjunga tillsammans igen.

Odinkören på Instagram